Skiven fra 2007 og har hatt kort brukstid. Vedlikeholdet har vært godt ivaretatt slik at skiven er i svært god stand.

Skiven er for tiden i bruk til lagring av NorNed kabel. Disse er planlagt hentet ut i løpet av oktober 2021. Skiven skal derfor være klar for demontering fra 1. november. Demontering må helst være gjennomført innen 1. desember.

Nypris oppjustert til 2021 ligger på 3-4 MNOK. Statnett SF vil selge hvis det oppnås en akseptabel pris sammenlignet med Statnetts eventuelle kostnad med å demontere og lagre skiven i egen regi.

Oversikt og data for skiven framgår av vedleggene.

Bud sendes på epost til Statnett SF, att. Jan Erik Skog, epost jan.skog@statnett.no innen 10. juni 2021.

 

Sted

Lervik Brygge, Feda i Kvinesdal

Produsent

Jotne, Norge

Bæreevne

700 tonn

Ytterdiameter

20 m

Innerdiameter

12 m

Produksjonsår

2007

Brukstimer

≤ 100 timer

Vedlikeholdsstatus

Meget god status. Les vedlegg for ytterligere dokumentasjon.

Visning

Covid 19 situasjonen gjør det uaktuelt med en vanlig anleggsbefaring. Men de som er interesserte kan sende epost til Jan Erik Skog og eventuelt etterspørre flere detaljer

Budprosess

Den tilbyder som kommer med det høyeste budet, får tilslaget.   Tilbyders pris skal fortrinnsvis ta hensyn til at det blir kjøpers oppgave å utføre og bekoste demontering og bort frakting.