Den kraftige vinden har slått ut flere av Statnetts ledninger i deler av Sør-Norge. Noen av utfallene har ført til at kunder har mistet strømmen, og vi beklager ulempene dette medfører. Andre steder finnes det alternative ledninger slik at strømmen kommer fram.

Det er også meldt om strømbrudd i andre deler av nettet.

Vi jobber nå med å sikre at strømmen kommer tilbake så raskt som mulig.