Hevet beredskap innebar blant annet ekstra bemanning på driftssentralene, som overvåker driften av strømnettet. Det ble også tatt andre grep for å sette sentralnettet i best mulig stand til å håndtere eventuelle utfall i strømnettet.

- Denne typen ekstremvær setter alle deler av kraftsystemet på prøve. Det understreker viktigheten av at vi har et robust og godt vedlikeholdt strømnett, og at vi samarbeider godt på tvers av nettnivåer og mellom ulike regioner. Det er ingen spøk å miste strømmen i minus ti og sterk storm, sier Gunnar G. Løvås, konserndirektør for system og marked i Statnett.

Utover torsdag opplevde vi flere driftsforstyrrelser. I Nordland falt 420 kV-ledningen fra Ofotoen til Kobbelv ut og var ute av drift fra torsdag ettermiddag til fredag morgen. 420 kV-ledningen Kobbelv-Salten-Svartisen fikk også noen problemer og var ute drøyt 15 minutter sent torsdag kveld. Også i Sør-Norge var det driftsforstyrrelser. 420 kV-ledningen Honna-Fjotland i Agder falt ut to ganger i løpet av natt til fredag, mens 300 kV-ledningen Kvinen-Roskrepp-Duge fra Agder til Rogaland hadde et utfall natt til fredag, og ett kortvarig utfall fredag formiddag. På grunn av det første utfallet av Honna-Fjotland stoppet produksjonen hos Alcoa Lister som en følge av spenningsdipp (et plutselig fall i spenningsnivået).

- Vi håndterte de problemene "Frank" ga oss, og opprettholdt forsyningen i vårt nett. Det er likevel ingen grunn til å hvile på laurbærene. Slike værsituasjoner vil trolig oppstå med større hyppighet i årene som kommer, avslutter Løvås.

Flere steder oppsto det lokale strømbrudd som følge av "Frank". Det regionale distribusjonsnettet er mer sårbart enn sentralnettet, men utfall her vil normalt berøre et mindre geografisk område.

Samtidig med "Frank" oppstod det torsdag ettermiddag en feil i Hafslund Ecos kraftverk Hemsil 2 på Gol. Feilen førte igjen til utfall i Statnetts anlegg, slik at strømkunder i Hemsedal og Gol ble strømløse.  Etter en time ble deler av stasjonen spenningssatt og alle strømkundene kunne få strømmen tilbake. Årsaken til denne feilen har ikke noe med ekstremværet å gjøre.