- De fem kabeltromlene markerer startskuddet på installasjonsarbeidet som snart starter opp i Suldal. Nå går vi en hektisk og ekstra spennende arbeidsperiode i møte i prosjektet, sier Kirsten Faugstad, North Sea Links prosjektleder for kabel.

 

Det hersket stor spenning på kaien på Sand i Rogaland da de fem kabeltromlene ankom forrige uke. Kabelen er produsert av Nexans i Halden og ble fraktet sjøveien. Leveransen ble lastet over på trailer, hvor hver enkelt transport fikk en totalvekt på ca 70 tonn. Tromlene veier mellom 36 og 42 tonn. Det er trangt om plassen på den smale veien mellom husene fra kaien på Sand, og ekstra tiltak måtte settes i verk for å få den store og tunge transporten videre.

- For å komme forbi her måtte vi kutte litt av det ene husets takskjegg. Vi er veldig glad for velviljen som huseier viser oss. Vi hadde bare 2,5 cm klaring på hver side. Det gikk veldig bra, sier Kirsten Faugstad.

 

Kabelen som ble levert nå skal brukes på strekningene på land mellom strømretteranlegget i Kvilldal og ned til Suldalsvatnet. Kablene som skal legges over Suldalsvatnet og videre på havbunnen ut mot havet kommer senere. Koronautbruddet ga prosjektet noen ekstra utfordringer, men det er nå klart at kabelinstallasjon kan gå som planlagt.

- Vi er veldig glade for at Nexans, som skal utføre oppdraget for oss, har lagt til rette for at dette kan skje i henhold til de retningslinjene som nå gjelder. Koronasituasjonen byr på nye utfordringer, men vi tar gode forholdsregler og er opptatt av helse og sikkerhet til alle som jobber for oss og for alle som bor i lokalsamfunnet, sier Kirsten Faugstad.

I Norge er det Nexans som har ansvaret for å legge kablene. Oppdragsgiver er North Sea Link, prosjektet som er eid av Statnett SF og britiske National Grid med 50% eierandel hver. Fra Hylsfjorden ut til havet og videre utover Nordsjøen skal installasjonsarbeidet foregå i fire etapper, hver på ca.120 km. Arbeidet med dette er planlagt å starte i mai i år, og vil foregå gjennom sommeren og utover høsten i 2020 og videre i 2021.


Våren 2018 startet installasjon av kabel ved Blyth rett nord for Newcastle i England.  Den italienske kabelleverandøren Prysmian har allerede installert over 670 km kabel i sjøen gjennom to sesonger. De har kun to såkalte installasjonskampanjer igjen før de er ferdige. Det har også pågått hektisk byggeaktivitet på strømretteranlegget i Kvilldal i Suldal kommune den siste tiden og elektroinstallasjonene er godt i gang. Samtidig har byggearbeidet pågått for strømretteranlegget på britisk side. Forbindelsen mellom Norge og UK skal etter planen settes i drift i 2021.

kabler_sand_web.jpg

Det var trangt om plassen på kaien på Sand.

 

Fakta:

Kabelforbindelsen North Sea Link blir ca. 720 km lang når den er ferdig. North Sea Link vil koble de nordiske og britiske markedene sammen for første gang og gi fordeler på begge sider av kabelen.

Når det blåser i Storbritannia og vindkraftproduksjonen er høy, kan vi i Norge kjøpe rimelig kraft fra britene og la vannet ligge i magasinene våre. Når det er lite vind og større behov for kraft i Storbritannia, kan de kjøpe vannkraft fra oss.

Denne utvekslingen av grønn energi gir blant annet: 

  • Økt forsyningssikkerhet fordi vi kan importere mer strøm til en rimeligere pris dersom det er stram kraftsituasjon i Norge

  • Økt verdiskaping for Norge fordi vi får mer igjen for kraften når vi har overskudd av den

  • Tilrettelegging for å øke produksjon og forbruk av fornybar energi i Norge og Storbritannia, og dermed bidra til fremtidens klimavennlige energisystem.