Christian Reusch er jurist fra Universitetet i Oslo. Han er advokat og partner i Simonsen Vogt Wiig og har møterett i Høyesterett. I tillegg har Reusch lang erfaring fra Regjeringsadvokaten, og han har vært fagdirektør ved Statsministerens kontor. Reusch var også medlem i Lysne II utvalget, som blant annet så på IKT-sikkerhet i kraftsektoren.

Wenche Teigland er utdannet sivilingeniør og har svært god kjennskap til kraftsektoren, blant annet gjennom 13 år som medlem i konsernledelsen i BKK. Hun har god kjennskap til nettvirksomhet og det nordiske og europeiske kraftmarkedet, og i 2012 satt hun i det regjeringsoppnevnte energiutvalget. Teigland sitter i også i styret til Vygruppen.

Samtidig trer Einar Strømsvåg ut av styret, etter å ha vært styremedlem i Statnett i fem år.

Etter dette består Statnetts styre av

  • Jon Fredrik Baksaas (styreleder)
  • Tove Elisabeth Pettersen (nestleder)
  • Maria Sandsmark
  • Egil Gjesteland
  • Wenche Teigland
  • Christian Reusch
  • Ole Bjørn Kirstihagen
  • Steinar Jøråndstad
  • Ingeborg Ligaarden