- Statnett har strenge krav til håndtering av lønns- og arbeidsvilkår i våre kontrakter. Dette er regulert gjennom egne vedlegg i tråd med norsk lov og er en grunnleggende betingelse for å kunne levere varer og tjenester til våre prosjekter. Derfor velger vi nå å suspendere kvalifiseringen for Siemens inntil vi mottar troverdig dokumentasjon på at avvikene er lukket, sier konserndirektør Elisabeth Vardheim i Statnett.

Det var i forbindelse med en kontroll under utførelse av arbeid i Midt-Norge i 2016 at det ble avdekket at ansatte i Siemens sin underleverandør, det slovakiske selskapet Hesia, ikke hadde den lønnen de har krav på. Siemens sitt deleide datterselskap Koncar* har flere kontrakter med Statnett, og leier i noen tilfeller inn en underleverandør som gjennomfører monteringen av leverte transformatorer på Statnetts anlegg.

Siden disse avvikene ble dokumentert, har det pågått en dialog mellom Statnett og Siemens, og Siemens har fått en rekke frister til å dokumentere at avvikene har blitt rettet, men har så langt ikke klart å fremlegge tilfredsstillende dokumentasjon på at arbeiderne er utbetalt det de har krav på. Statnett vil følge opp at avvikene blir rettet og at rett lønn utbetales, og at dette dokumenteres tilfredsstillende.

- Vi registrerer med jevne mellomrom avvik av ulike typer hos våre leverandører, og forventer at leverandørene retter disse avvikene på en tilfredsstillende måte. Det løses vanligvis innen rimelig tid og på et troverdig vis. I dette tilfellet har det tross gjentatte oppfordringer ikke skjedd. Derfor ser vi oss dessverre nødt til å gå til dette skrittet, understreker Vardheim.

I første omgang er Siemens ikke kvalifisert til å levere anbud på nye kontrakter, men Statnett vil følge situasjonen tett og vurderer fortløpende om situasjonen også vil få konsekvenser for allerede inngåtte kontrakter.

Statnett presiserer at det Siemens-eide selskapets fulle navn er Koncar Power Transformers.