- For å møte fremtidens utfordringer, må vi finne fremtidens samarbeidsformer. Vi må tydeliggjøre roller, sørge for overgangen til digitale løsninger, legge til rette for gode markedsløsninger og bli mer kostnadseffektive. Ingen av oss sitter på disse løsningene alene, men gjennom godt samarbeid og felles utvikling vil vi klare dette til beste for samfunnet, understreker Lont.

Samtidig som det norske kraftsystemet utvikler seg i stadig større fart med mye ny fornybar kraftproduksjon og endrede forbruksmønstre, står bransjen også overfor en omfattende digitalisering. For å hente ut maksimal nytte når bransjen skal kommunisere digital og automatisere mange felles prosesser, må det utvikles felles digitale plattformer.

Derfor har Statnett nå tatt ledelsen sammen med Lyse i et prosjekt under Digital Norways paraply. Dette prosjektet skal øke samhandlingen i den digitale revolusjonen kraftbransjen står foran. Med økt samhandling og gode standarder for data vil man kunne hente økte gevinster fra digitaliseringen.

På Distriktsenergis årsmøte i 2017 inviterte Auke Lont og Statnett bransjen til dialog for å finne frem til gode samarbeidsformer og rollefordeling i utviklingen av samarbeidet mellom systemansvarlig og de regionale og lokale nettselskapene.

- Dialogen har båret frukter. Arbeidet med rolleutviklingen har gått fremover og nå er vi tar nå initiativ til piloter for samhandling i regionalnett. Disse pilotene vil sammen med andre initiativ gi viktig forståelse for hvordan vi skal jobbe effektivt sammen i fremtiden. Nå gjelder det å finne gode praktiske samarbeidsformer for å løse ulike utfordringer i driften av kraftsystemet, sier Lont.

Samarbeid preger også mange av de andre utviklingsområdene i kraftbransjen og for Statnett. Vi har nylig fått på plass en viktig nordisk avtale om fremtidige løsninger for å sørge for balansen i kraftsystemet, vi er godt på vei mot å lansere en Elhub som innebærer et felles løft for digitalisering av kraftmarkedet.

- Vi har også et felles ansvar for å sørge for at vi utnytter ressursene best mulig for samfunnet. I Statnett har vi tatt en rekke grep for å bli mer effektive, men vi ser også at det fremdeles er mulig å få til mer. Vi ønsker også her godt samarbeid for å sikre effektive løsninger, samtidig som vi vil være åpne for gode innspill og tilbakemeldinger. Bransjen, kundene og samfunnet ser oss stadig i kortene, noe som er bra og nødvendig for at vi skal ha riktig fokus, understreker Lont.

Samarbeid er nøkkelen til et velfungerende kraftsystem i en elektrisk fremtid.