Statnett beklager hendelsen på det sterkeste og har iverksatt tiltak for å unngå gjentakelse og begrense skadeomfanget.

10. august ble den første lekkasjen på anlegget oppdaget og en ødelagt del man antok forårsaket lekkasjen, ble skiftet ut. Ved denne lekkasjen ble det samla opp sirka 150 liter kabelolje, som er relativt tyntflytende og kan sammenlignes med diesel, og det ble ikke oppdaget at olje antagelig hadde lekket til grunnen.

I helga ble det igjen observert en mindre oljelekkasje, brannvesenet ble tilkalt og oljen ble fjernet. Årsaken til lekkasjen var den samme som sist, en ødelagt komponent mellom oljetank og kabel, som umiddelbart ble reparert. Mandag formiddag ble det observert olje i sjøen og lenser ble raskt lagt ut for å forhindre at oljen sprer seg ytterligere fra grunnen til sjøen. I forbindelse med arbeidet for å finne og stoppe en eventuell ny lekkasje ble det oppdaget at omfanget var større enn først antatt. Det er rimelig å anta at store deler av oljen har gått ned i grunnen. Det er i løpet av dagen gjennomført en grundig sjekk og det skal ikke være flere lekkasjer ved anlegget.

Statnett ser svært alvorlig på denne hendelsen og vil gjennomføre en revisjon av anlegget og rutiner for å forhindre at noe tilsvarende skal skje igjen. Konsekvensene av utslippet er fremdeles ukjent, vi vil derfor så raskt som mulig få kartlagt disse og utføre eventuelle tiltak for å begrense skadeomfanget.  

Horten kommune og brannvesenet er varslet.