Den nye plattformen legger til rette for at det kan handles på tvers av landegrenser og budområder så lenge det er tilgjengelig overføringskapasitet. Handelen vil pågå kontinuerlig gjennom døgnet og vil kunne bidra til et mer balansert kraftmarked.

En felles europeisk plattform for intradaghandel er enda et viktig skritt på veien mot et integrert europeisk kraftmarked. Norge er sammen med de andre nordiske landene i den gruppen av land hvor det nye systemet skal implementeres.

Systemet utvikles gjennom et felles europeisk prosjekt hvor både systemoperatører og kraftbørser deltar.

Les mer i pressemeldingen fra prosjektet på Nord Pool sitt nettsted (engelsk)