På Nasjonalt kraftsystemmøte møtes transmisjonsnetteiere, utredningsansvarlige i regionalnettet, store kraftprodusenter og store forbrukere, relevante interesseorganisasjoner, NVE og Statnett. Det er forskrift om energiutredninger (§ 18) som sier at Statnett skal invitere til et slik møte, et møte som skal handle om "mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet i transmisjonsnettet i et nasjonalt, nordisk og europeisk perspektiv".

Hold av datoen!