Den varme og tørre våren i store deler av Norge har ført til at energisituasjonen i Norge og Norden har svekket seg. På landsbasis har været medført at det har kommet 22 terrawattimer (TWh) mindre nedbør til magasinene enn normalt. 22 TWh utgjør årsforbruket til 1,1 millioner husstander, sirka halvparten av Norges husstander.

 

Med tanke på den snørike vinteren vi hadde, kan det virke rart at vi er i en slik situasjon. Forklaringen er at en del av snøen la seg i lavlandet, og ikke i høyden der vannmagasinene ligger, i tillegg til at ca 2,5 milliarder kilowattimer (2,5 TWh) har fordampa og det har vært lite påfyll i form av regn.

 

 

Overskudd av vindkraft i Danmark og Sverige

Mesteparten av den importerte krafta kommer fra Danmark og Sverige, som har hatt overskudd av vindkraft. Det at vi har muligheten til å importere overskuddskraft fra våre naboland, gjør at vi kan utnytte hverandres energisystemer og spare på norske vannressurser når det er behov for det.

 

Statnett følger kontinuerlig med på utviklinga av energisituasjonen i Norge. Det er fortsatt forventa tørt vær og den hydrologiske balansen, altså vannbeholdningen vi kan produsere strøm av, er ventet å svekke seg ytterligere på kort sikt. Vi anser energisituasjonen fremdeles til å være innenfor normalen over hele landet.

 

Kontaktperson i Statnett:

Kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson, 971 71 310