Til sammen 16 organisasjoner og 84 personer møttes til øvelse. Alle hadde direkte roller og ansvar under reelle cyberangrep mot kraftforsyningen i sine land. Bakteppe for øvelsen er det nordiske beredskapssamarbeidet for kraftforsyningen, NordBER, der Statnett deltar.

 

På dag 1 var det seminar og workshop. Auke Lont, konsersjef i Statnett, åpnet dagen med å snakke om hvordan samfunnet og kraftsystemet er i forandring.  Samfunnet bruker elektronikk og strøm til stadig flere oppgaver, og kraftsystemet består av stadig flere IKT-komponenter.  Dette fører til både store fordeler, men også nye sårbarheter. På workshopen fikk deltakerne diskutere samarbeidsformer med bakgrunn i øvelsens mål og en avis som beskrev bakgrunnshistorien til øvelsen.

 

Dag 2 bestod av en heldagsøvelse. Øvelsens tema var hacking av viktige styringssystemer hos de systemansvarlige. De systemansvarliges hjemmesider ble overtatt, og uforklarlige hendelser skjedde i kraftsystemet. Det ble i tillegg simulert pressekonferanser for hver nasjon. Hver deltakende organisasjon fikk bare en liten del av historien, og man måtte snakke sammen på tvers for å få oversikt. Målet var å finne ut hvordan vi sammen kan være sterkere i møte med en felles angriper, og bli kjent med personer med liknende arbeidsoppgaver på tvers av landegrenser. Det var stort engasjement for og innlevelse i scenariet.

 

Cybersikkerhet er et svært viktig tema for Statnett og de andre deltakende organisasjonene. Et cyberangrep kan ramme mange organisasjoner og på tvers av landegrenser. Det var derfor bred enighet om at nordiske cyberøvelser er en viktig arena for samarbeid, og for å styrke kraftforsyningen i Norden sin samlede evne til å håndtere alvorlige cyberhendelser.