Statnett fikk feil på kraftledning mellom Leirdøla og Fortun ca kl.21:05, og det medførte at Indre Sogn ble uten strøm.

Transmisjonsnettet er nå intakt igjen, og etter 21:45 skal Indre Sogn ha fått strømmen tilbake. 

Årsaken til utfallet er ukjent.

Statnett beklager ulemper dette medførte.


Saken er oppdatert.