Klokken 18:29 falt alle 132 kV-ledningene fra Orkdal transformatorstasjon ut som følge av feil i stasjonen. Dette rammet totalt nesten 40 000 kunder i området fra Trollheim via Orkdal og til Savalen. Også i overkant av 200 MW produksjon mistet for en periode muligheten til å levere kraft ut på nettet. Mange fikk strømmen tilbake etter om lag 15 minutter, mens strømforsyningen var gjenopprettet i hele området i løpet av en time.

 

Strømbruddet hadde sammenheng med havari på to kabelmuffer (overgang mellom kabel og "blank" line) til 132 kV-ledningen Orkdal-Snillfjord. Denne ledningen er lørdag fortsatt ute av drift. Årsaken til at kabelmuffene havarerte er fortsatt ikke kjent.