Kaldt vær i Nord-Norge har ført til at tilsiget nå ligger godt under det som er normalt. Vannmagasinene i området nord for Ofoten er tappet ned, og ligger nå under normalen, i påvente av at snøsmeltingen skal komme i gang.

- Kraftsituasjonen er stram og vi endrer status for området. Det gir oss rom for å innføre de riktige tiltakene slik at vi sørger for god kontroll over strømforsyningen i regionen. Denne situasjonen vil ikke påvirke strømkundene, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett. Han understreker at situasjonen håndteres rutinemessig og at varsling av situasjonen er en del av rutinene.

Situasjonen innebærer at fleksibiliteten i kraftsystemet og systemets evne til å håndtere en lang periode med lite tilsig eller langvarige feil på overførings- og produksjonsanlegg er begrenset. Statnett følger situasjonen tett, og vurderer ulike ordinære virkemidler i driften.