STRI AB har spesialisert seg innen kraftsystem og teknologi for høyspenningsanlegg. De har et laboratorium for testing av høyspenningsteknologi i tillegg til at de tilbyr konsulenttjenester. Statnett ble deleier i selskapet mot slutten av 1990-tallet. På eiersiden har ABB hatt den største aksjeposten med halvdelen av aksjene. De senere årene har de resterende aksjene vært eid av Statnett (12,5%), Svenska Kraftnät (25%) og DNV GL (12,5%).

-Samtidig med en svært høy utbyggingstakt har Statnett en omfattende satsing på forskning og utvikling. Vi har ulike samarbeidspartnere innen FoU, og mye utvikling skjer også i regi av leverandører. I dette bildet ser vi det ikke lenger som riktig av oss å ha eierandel i STRI. Dette handler om nøytralitet og likebehandling både med andre mulige forskningspartnere og med andre leverandører, sier Borgen.

Borgen poengterer at Statnett er fornøyd med de leveransene STRI har stått for. –Vi vil fortsatt kunne bruke den erfaringen og kompetansen som finnes ved STRI ved å bestille oppdrag på vanlig måte, men vi mener altså ikke det lenger er naturlig å være medeier i selskapet.