- Dette er en viktig sak for Statnett og for nordisk energisamarbeid. Vi mener Energitilsynets beslutning er feil, og vi påklager derfor denne, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett.

Siden oppstarten av den fjerde kabelforbindelsen (SK4) mellom Danmark og Norge har 100 MW av en total kapasitet på 1700 MW mellom landene vært reservert for utveksling av såkalte automatiske sekundærreserver, som er viktig for å opprettholde driften i kraftsystemet ved eventuelle feil og raske endringer i kraftflyten.

Det danske Energitilsynet godkjente praksisen før oppstart, og varslet at de etter ett års drift ville evaluere denne. Siden har de lagt fram to ulike utkast til innstilling, først en positiv innstilling og deretter i desember en innstilling om å trekke godkjenningen til reservasjonen. Den endelige beslutningen ble offentliggjort den 6. april, og innebærer at reservasjonen faller bort med virkning fra 1. januar 2018.

Statnett påklager nå altså denne beslutningen, som vil behandles av Energiklagenævnet i Danmark.

Reservasjonen av kapasitet til systemtjenester var en viktig forutsetning når Statnett investerte i den fjerde kabelforbindelsen mellom Danmark og Norge.

- Ved investeringer på tvers av landegrenser er det svært viktig at man har stabile rammeverk. Beslutningen fra det danske Energitilsynet rokker ved dette. Merverdien av reservasjonen av kapasitet til utveksling av reserver for Norge og Danmark er estimert av Energinet.dk til minst 60 millioner danske kroner årlig. Det var et avgjørende bidrag til rasjonale for beslutningen om å bygge SK4, understreker Lont.