- NordLink er et viktig prosjekt for å legge til rette for et mer klimavennlig og integrert energisystem, og bidrar til mer fornybar energi i både Norge og Tyskland. Det er samtidig et av Statnetts største investeringsprosjekter. Låneavtalen med EIB er en viktig del av finansieringen av vår utbyggingsportefølje, og vi setter stor pris på EIBs støtte til finansiering av en elektrisk og klimavennlig fremtid, sier konserndirektør og CFO i Statnett, Knut Hundhammer. 

- Forsyningssikkerhet og effektiv bruk av fornybar energi står høyt på agendaen for EIB-finansiering. EU-banken har satt seg et mål om at minst 25 % av investeringene skal være rettet mot klimarelaterte prosjekter, og dette prosjektet er et godt eksempel på hvor viktig dette er for oss, sier EIBs visepresident med ansvar for energi, Andrew McDowell.

TenneT, som er en av de tyske partnerne på NordLink-kabelen, har nylig inngått tilsvarende låneavtale med EIB.

Les mer om avtalen med EIB her.