– Eierne av vindkraftparkene har tidligere bekreftet at de vil bygge ut, og nå har Statnett besluttet å starte byggingen av transformatorstasjonen. Nå ligger alt til rette for byggestart, og vi er klare for å stikke spaden i jorda, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Det er planlagt vindmøller med en samlet maksproduksjon på opp mot 400 megawatt (MW) i de fem vindkraftparkene i Bjerkreimklyngen. I følge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er disse anleggene blant de beste i Norge, basert på blant annet vindforhold og behov for nye nettanlegg. De som eier vindkraftprosjektene, har besluttet å bygge så mye ny kraftproduksjon at en ny transformatorstasjon i sentralnettet blir lønnsom for samfunnet. 

På grunn av en god konkurransesituasjon i markedet, estimeres de forventede investeringskostnadene for transformatorstasjonen nå lavere enn tidligere. Samlet investering er nå beregnet til å bli mellom 500 og 540 millioner kroner, mens tidligere anslag var 530-620 millioner kroner.

– Vi vurderer fortsatt vår investering til å være samfunnsøkonomisk lønnsom, forteller Vardheim. 

I tillegg til å knytte ny kraftproduksjon til ledningsnettet, er det også planer om å knytte nye ledninger som skal styrke strømforsyningen i regionen til stasjonen. Bjerkreim transformatorstasjon vil inneholde anlegg både i sentralnettet og det regionale ledningsnettet, der Statnett vil eie sentralnettsanleggene og Lyse Elnett anleggene i regionalnettet.

Veibyggingen for å legge til rette for anleggene er i gang, mens de første arbeidene på transformatorstasjonen vil starte opp i begynnelsen av mars. Den nye transformatorstasjonen skal ifølge byggeplanen stå ferdig i 2019.

– Vi ser frem til at arbeidene nå starter opp, og planlegger en sikker, kostnadseffektiv og bærekraftig utbygging av Bjerkreim transformatorstasjon, avslutter Vardheim.

Les mer om prosjektet her