DIGITALNORWAY-toppindustrisenteret ble etablert våren 2017, og er et næringslivsdrevet initiativ for digitalisere norsk næringsliv. Hensikten er å bygge, knytte sammen og spre digital kompetanse mellom selskap og bransjer over hele landet, og å drive digitaliseringsprosjekt. Selskapet er et ideelt, (non-profit) aksjeselskap med 15 ledende norske selskaper som eiere, og med store offentlige brukere som strategiske medlemmer. Statnetts bidrag beløper seg til 6,3 millioner kroner. 

- I Statnett skal vi legge til rette for den elektriske fremtiden. I dette fremtidsbildet står digitalisering helt sentralt. For å utnytte mulighetene som kommer innen klimavennlig forbruk og produksjon, samtidig som vi skal opprettholde sikker og trygg tilgang til strøm, trenger vi nye og smarte løsninger. I dette arbeidet er det et stort behov for samhandling og kunnskapsdeling på tvers i samfunnet. DIGITALNORWAY blir en viktig arena for denne samhandlingen, sier konsernsjef Auke Lont.  

Ekspertnettverk

Toppindustrisenteret vil være navet i flere ekspertnettverk og er lokalisert i Forskningsparken på Blindern i Oslo. Nettverkene etableres for å skape og dele innsikt om digital teknologi, forretningsmodeller og ledelse. Eksempler på nettverk for kompetansedeling er fagområder knyttet til kunstig intelligens og blockchain. 

Digitaliseringen av kraftsystemet har pågått i flere tiår. - Samtidig ser vi en eksponentiell utvikling som gir store muligheter innen databehandling og digitale-løsninger, påpeker Lont. En elektrisk fremtid forutsetter at vi utvikler "det smarte strømnettet" som på en kostnadseffektiv måte møter produsenters, netteieres og forbrukernes behov. Dette dreier seg eksempelvis om å ta i bruk større grad av automatisering, maskinlæring og sanntidsinformasjon i styringen av kraftsystemet, og utstrakt satsing på forskning og utvikling. Vi er godt i gang, samtidig som vi trenger tett samarbeid med næringsliv og kraftbransje for å ta i bruk de nye mulighetene digitaliseringen kan gi oss, avslutter han.

Femten eiere

DIGITALNORWAY eies av femten norsk private og offentlige bedrifter deriblant Kongsberg Gruppen, DNB, DNV GL, Aker, BP, Telenor, Gard, OBOS, Lyse, Ruter, Statoil, Yara, Schibsted, Sintef og Statnett. Selskapet har også samarbeidsavtaler med en lang rekke forskningsmiljøer og bidragsytere.