Statnett har på det aktuelle prosjektet en kontrakt med den kanadiske entreprenøren Valard Construction, som har bemannet prosjektet med å hente inn ansatte fra ulike selskaper i en rekke land. Disse har arbeidsavtale med Valard for det arbeidet som utføres i Norge. I kontraktene mellom de ansatte fra Bosnia Hercegovina og deres arbeidsgiver i hjemlandet, og som også regulerer forholdene når de arbeider for andre entreprenører, ble det avdekket flere alvorlige uregelmessigheter i klar strid med Valard Constructions kontrakt med Statnett. Disse arbeidstakerne er ikke knyttet til noen form for underentreprise, men arbeider direkte under Valards ledelse.

 

Kontraktene inneholder betingelser og forpliktelser som er svært urimelige for de ansatte, både med hensyn til kontraktens varighet og gyldighet, og konkrete lønnsforhold. Kontrakten innebærer at de ansatte skal tilbakebetale halvparten av utbetalt lønn til en konto i hjemlandet og at de er forpliktet til dette i fem år. Kontraktene er også i praksis uoppsigelige. Konsekvensene for de ansatte ved ikke å overholde kontraktene er svært alvorlige, og kan innebære at selskapet de er ansatt i har rett til å ta beslag i arbeidernes hjem, i tillegg til flere andre fullstendig uakseptable sanksjoner.

 

- Dette er meget alvorlige forhold og fullstendig uakseptabelt for Statnett. Vi holder vår kontraktspartner ansvarlig for forholdene og forventer at det ryddes opp umiddelbart. Dette er klare brudd på vår kontrakt, herunder de etiske retningslinjer som våre leverandører er pliktig til å følge. Samtidig understreker vi overfor vår kontraktspartner at dette ikke på noen måte skal gå ut over arbeiderne og deres familier, som uforskyldt har havnet i en svært krevende situasjon, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

 

Forholdene er meldt til Arbeidstilsynet og Statnett vil bistå myndighetene med å følge opp forholdene, samtidig som vi gjennom vår kontraktsoppfølging krever at Valard Construction sørger for at forholdene blir rettet omgående. Vår første prioritet er nå å ivareta rettighetene til de berørte arbeiderne, understreker Vardheim. I den videre oppfølging vil vi også fortsette dialogen og erfaringsutvekslingen med norsk fagbevegelse.

 

Statnett har for tiden en rekke utbyggingsprosjekter over hele landet, og har i sine kontrakter klare regler for hvordan de som arbeider på våre prosjekter skal ha ryddige arbeidsforhold og en trygg arbeidshverdag, i tillegg til egne etiske retningslinjer. Statnett håndhever disse bestemmelsene gjennom jevnlige kontroller. Det var under en slik kontroll de svært alvorlige forholdene ble avdekket. Alle entreprenører har etter kontraktene det primære ansvaret for at regelverket følges, og plikter selv å følge dette opp med egne kontroller i forhold til egne ansatte og ansatte hos underentreprenører.