Europadirektør i Statnett, Bente Hagem, ble 30. mars gjenvalgt som styreleder i ENTSO-E for to nye år. Hagem ledet markedsdivisjonen i Statnett i 12 år og har hatt ledende stillinger i Statoil. Hun har bred erfaring med implementering av europeiske markedsløsninger for elektrisitet og har ledet arbeidet med  markedskobling av det europeiske spotmarkedet. ENTSO-E er en sammenslutning av 42 europeiske kraftsystemoperatører som blant annet utvikler kraftmarkedet gjennom å lage regelverk for EU og 10 årsplaner for europeisk infrastruktur

- Jeg gleder meg til å ta fatt på en ny periode, vi har mange utfordrende oppgaver og diskusjoner foran oss. 150 milliarder euro i nettinvesteringer, regionalt  systemdriftssamarbeid, utvikling og implementering av nye markedsløsninger, samt prisområdediskusjon i Tyskland er bare noen eksempler, sier Bente Hagem.

ENTSO-Es generalforsamling valgte samtidig Ben Voorhorst som sin nye president. Ben Voorhorst er COO (Chief Operating Officer) i TenneT, som har aktiviteter både i Nederland og Tyskland. Voorhorst har lang erfaring fra selskapet, med ledende  stillinger innen IKT-sikkerhet og databehandling. Han sitter også i styret for det nederlandske rådet for cyber security, og i organisasjonen for utveksling av energidata.

Lederne for de ulike komitéene i ENTSO-E ble også valgt. Mer informasjon om disse finnes på ENTSO-Es nettsider.

Valgperioden starter i slutten av juni i år, da vil det også bli valgt en visepresident og ti medlemmer til styret i ENTSO-E.