Etter som integrasjonen av ny fornybar i det nordiske kraftsystemet fortsetter, blir oppgaven med å sørge for momentan balanse og forsyningssikkerhet stadig mer utfordrende. Samtidig legger utviklingen av et mer harmonisert europeisk kraftmarked til rette for mer effektiv utnyttelse og utveksling av balanseringstjenester.

- Endringene i kraftsystemet er store og kommer raskt. Vi må utvikle felles verktøy og modeller, klare for et Norden i en europeisk kontekst for å møte morgendagens utfordringer, sier driftssjef Erik Ek i Svenska kraftnät og konserndirektør Øivind Rue i en felles uttalelse.

Den nye balanseringsmodellen som er utviklet av de to selskapene er basert på det velprøvde systemet kjent som innstillingsfeil, eller såkalt ACE (Area Control Error). Den nye versjonen kalles Modernized Area Control Error (MACE). Sammenlignet med ACE, benytter MACE moderne IT-løsninger og optimaliserer algoritmer, automatiske reserver og tilgjengelig overføringskapasitet for utveksling av reserver mellom budområder, for å sikre effektivitet og driftssikkerhet.

- Vi mener dette er en fremtidsrettet metode for å balansere kraftsystemet. Med MACE-kontroll vil vi ta i bruk nye IT-løsninger for å optimalisere balanseringsressursene i store volumer, sier Erik Ek og Øivind Rue.

- Dette initiativet er fornuftig fra mange aspekter. Den eksisterende nordiske systemdriftsavtalen skal revideres og vi er allerede i gang med utvikling av Fifty som en ny plattform for IT-utvikling. Denne utvikles nå av Svenska kraftnät og Statnett. At vi samtidig utvikler et nytt balanseringskonsept er fornuftig og riktig, understreker Ek og Rue.

Det nordiske kraftsytemet består av et felles synkronområde i Norge, Sverige, Finland og deler av Danmark. Svenska kraftnät og Statnett har et felles ansvar for balanseringen av systemet i den eksisterende nordiske systemdriftsavtalen. De danske og finske systemoperatørene Energinet og Fingrid er invitert til å slutte seg til samarbeidet om en ny balanseringsmodell som vil møte de fremtidige utfordringene for morgendagens kraftsystem.