I Norden avregnes aktørene time for time i dag. Avvik mellom forbruk og produksjon gjøres opp gjennom balanseavregningen. De fleste aktører kjøper og selger kraft time for time i spotmarkedet. Forbruket derimot, er ikke flatt gjennom en hel time, men vil variere. Det gir en ubalanse som Statnett som systemansvarlig må håndtere.

 

Les mer om det nordiske arbeidet med finere tidsoppløsning her: http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Utvikling-av-kraftsystemet/Finere-tidsopplosning-i-det-nordiske-kraftmarkedet/