Den globale kommisjonen for energiskifte (Energy Transition Commission) lanserte tirsdag en rapport som tydeliggjør muligheten til både å nå målet om maksimalt to graders temperaturstigning og målet om å sikre energi til alle i verden.

- Vi er ambisiøse men realistiske. Til tross for de enorme utfordringene som står foran oss, har vi en klar tro på at de nødvendige endringene er økonomisk og teknologisk gjennomførbare dersom vi handler nå, slår kommisjonens leder Lord Adair Turner tydelig fast.

Rapporten presenterer hvilke grep som må tas fra både industri og myndigheter for å klare å redusere klimautslippene samtidig som man sikrer sikker forsyning av ren energi til hele verden. Omstillingen til et fornybart kraftsystem og elektrifisering av kraftforbruket er sentrale begreper for å lykkes med målene om ren og stabil energi til verden.

Noen av rapportens hovedkonklusjoner er:

  • Det er fremdeles fullt mulig å sikre velstandsvekst samtidig som man når togradersmålet gjennom å redusere energirelaterte karbonutslipp de neste 20-25 årene.
  • Prisfallet i kostnadene for fornybar energi gjør billig og ren elektrisitet ustoppelig og vesentlig for å gjennomføre endringen til en verden med lavkarbon energi for alle.
  • Det er et stort utappet potensiale i å bedre energiproduktiviteten, og det er mulig å sikre inntil 3% forbedring årlig med riktige reguleringer og fokus.

Kommisjonen har bestått av ledere fra energisektoren, industri og investorer fra hele verden, og har vært ledet av Lord Adair Turner, tidligere leder av det britiske finanstilsynet. Auke Lont fra Statnett har deltatt i arbeidet og presenterer deler av arbeidet under lanseringen i New York.

Her kan du lese mer om rapporten