Hvorfor er nøyaktig tid så viktig?

14. august 2003 opplevde USA en av sine hittil største blackouter. Det var så omfattende at et mørklagt Massachusetts, New York og Washington syntes på satellittbilder. Østkystens kraftsystem gikk i utakt med seg selv. Det var ikke riktig koordinert.

14 år senere er teknologien som kunne varslet og avverget problemene på vei inn i kraftsystemet. Dette er sensorer som er plassert ut i nettet, og som kontrollerer og sender beskjed tilbake om tilstanden, såkalte phasor measurement units (PMU). Disse kunne varslet at noe galt var på ferde, sier IT-ingeniør Oddleiv Tungland i Statnett. Men det krever ekstrem presisjon, og evne til å håndtere store mengder data, raskt. 

Hvor er teknologien på vei?

I Norge har vi vært pionerer på digitale løsninger i kraftsystemet. De første ble tatt i bruk allerede på starten av 80-tallet og hadde grafikk som minner om Super Mario. Forspranget har gitt oss et effektivt kraftsystem og store økonomiske besparelser.


I dag tar digitaliseringen en ny omdreining. I løpet av få år vil Statnett samle, behandle og handle på grunnlag av enormt store datamengder fra linjer, stasjoner, produksjon og forbruk. Alt skal skje i sanntid med stor grad av automatisering. Det krever en IKT-infrastruktur rigget for morgendagen, og et system som følger nøyaktig samme klokke.


Kravet Statnett stiller til systemet er at de skal kommunisere med et mikrosekunds presisjon, utdyper Tungland, som leder et forskningsprosjekt på atomklokker. Ved å bruke atomklokke med overføring via fibernettet unngår vi å bruke GPS-signaler som er sårbare og eksempelvis kan bli utsatt for jamming. Det blir det slutt på i fremtiden, om Tungland får det som han vil.Hvor stor kapasitet krever dette?

For å håndtere all informasjonen i sanntid, oppgraderes fiberkapasiteten ved Statnetts anlegg over hele Norge til 100 Gb/s. Da blir det mulig å sende data i opptil 80 forskjellige farger med 100 milliarder bit i sekundet i hver farge. Det er 100 000 000 000 lysglimt i sekundet. Og alle skal mottas og settes sammen til forståelig informasjon.