- Vi må gjøre energisektoren CO2-fri så raskt som mulig og utvide elektrifisering så mye som mulig», sa lord Adair Turner under debatten The future is electric: Clean energy for eMobility. Turner leder Energy Transitions Commission (ETC), og var en av deltagerne på Statnetts frokostmøte, som ble avholdt 28. november i Brussel.


Turner var invitert for å presentere funnene i rapporten Better energy, greater prosperity, som tar for seg endringer som kan bidra til å begrense global oppvarming til godt under to grader. Rapporten understreker behovet for å halvere CO2-utslippene innen 2040, men samtidig sikre energi til en større del av verdens befolkning.

- Vi aksepterer utfordringen med at verdens energiforbruk vil fortsette å øke, sa Adair Turner.
- Vi må likevel redusere utslippene fra energisektoren, og vi tror det er mulig. Rapporten fokuserer på hvordan man kan gjøre dette i perioden fram til 2040.

I tillegg til elektrifisering fokuserer rapporten også på energieffektivitet og å få redusert utslipp fra sektorer som ikke kan elektrifiseres.

- Det mest prekære er å gjøre energisektoren CO2-fri. Noen argumenterer for at fleksibilitet vil bli et problem, men vi er sikre på at du i fremtiden kan bygge et system basert på fornybar energi, konkluderte Turner.

Statnett er et levende bevis

Denne uttalelsen ble støttet av Statnetts konsernsjef, Auke Lont, som er en av kommisjonærene for ETC, og var vert for debatten i Brussel.

- Statnett er et levende bevis på at dette er mulig, sa Lont.
- Bare se på Norge og Danmark. Når Danmark ikke har nok vindkraft til å sikre sitt energibehov, kan de importere vannkraft gjennom kablene fra Norge. Systemet virker altså allerede.

Omtrent 60% av Norges energiforbruk er basert på fornybar energi, og strømproduksjonen er 100% fornybar. I et normalår gir produksjonen fra vannkraft og vindkraft et kraftoverskudd, og Norge utveksler derfor strøm gjennom forbindelser til Sverige, Finland, Danmark, Nederland og Russland. I løpet av få år vil i tillegg to nye mellomlandsforbindelser til Tyskland og Storbritannia settes i drift. Auke Lont er også en del av ekspertgruppen som nylig har lansert rapporten Towards a sustainable and integrated Europe..

- Som systemoperatør må vi styrke strømnettet, inkludert forbindelsene til våre naboland. Vi trenger smartere systemer, der forbrukssiden vil spille en større rolle, og vi trenger bedre markeder – CO2-markedet er et viktig eksempel her. Vi har en visjon, og det er at fremtiden er elektrisk, sa Lont under debatten.

Elektrifisering et nøkkelelement

Dette synet støttes også i World Energy Outlook 2017, som nylig ble publisert av det internasjonale energibyrået, IEA. Her påpeker IEA at elektrifisering er en viktig del av fremtidens energisystem og støtter dermed at det er behov for å øke bruken av elektrisitet for å sikre verdens energibehov i årene som kommer.

Under debatten i Brussel deltok også Artur Runger-Metzger fra DG Climate Action i EU-kommisjonen, som fortalte om betydningen av elektrifisering innen transportsektoren. Han var fornøyd med de nye målene for el-transport over hele verden, fra land og regioner, men også fra bilprodusentene.

Laurence Tubiana, leder for European Climate Foundation og ETC-kommisjonær, støttet synspunktene fra de andre paneldeltagerne, og vektla at elektrisitet og hydrogen vil gi betydelige reduksjoner av utslipp fra transport. Hun understreket også behovet for umiddelbare tiltak for å gjøre kraftsystemet utslippsfritt. Tubiana slo fast at teknologien er klar og at kostnadene faller, så det er på tide for politiske ledere å få ting til å skje.