De nitten europeiske systemoperatørene er enige om å etablere, iverksette og drifte en plattform for utveksling av manuelle reserver, såkalt mFRR. Disse reservene brukes til å gjenopprette frekvensen i kraftsystemet ved ubalanser forårsaket av feil eller andre forstyrrelser. Det nye markedet vil bidra til effektiv aktivering av reserver ved bruk av tilgjengelig overføringskapasitet mellom markedsområder.

Enigheten dekker store deler av Europa, fra Italia til Norge. Prosjektet har fått navnet MARI, for Manually Activated Reserves Initiative.

Innføringen av felles marked er en del av implementeringen av EUs regelverk for balansering av kraftmarkedet, og er et viktig skritt på veien mot et felles europeisk kraftmarked. EU-regelverket legger til rette for plattformer for utveksling av alle typer kraftreserver, og de deltagende systemoperatørene startet arbeidet med å utarbeide prinsippene for en plattform for utveksling av mFRR i 2016.

Nå starter arbeidet med å legge til rette for implementeringen av plattformen, inkludert tilrettelegging for hver enkelt systemoperatør, samt i de enkelte regionene. Det blir viktig å inkludere aktører og regulatorer i det videre arbeidet. Målet er at dette skal være fullt implementert innen tidsfristen som er satt i EUs regelverk, innen utgangen av 2022.