Avtalen er en del av Statnetts strategi om å eie og utvikle sentralnett, og selge regionalnett til nettselskaper som har kjernekompetanse på drift og utvikling av nett med lavere spenning. Avtalen innebærer en frigjøring av ressurser i Statnett som kan benyttes på drift og utvikling av sentralnettet.

 

 

- Vi er meget fornøyd med avtalen som er inngått og som bidrar til en opprydning i ansvarsforhold, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett.

 

 

- Avtalen passer godt inn i vår strategi om å være en aktiv pådriver for å få rasjonelle strukturendringer, samt å være det ledende nettselskapet i regionen mellom Bokna- og Bømlafjorden, sier konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft.

 

 

 

 

Når det gjelder utbyggingsprosjektet ny ledning Mauranger-Jukla-Eidesfoss, vil Statnett jobbe videre med det frem til overdragelsestidspunktet. Haugaland Kraft Nett overtar konsesjonssøknad med underlag og ansvaret for investeringsbeslutning og gjennomføring av prosjektet.

 

 

For nærmere informasjon, kontakt:

 

Haugaland Kraft:

Olav Linga, konsernsjef                         Tlf. 911 61 324

olav.linga@hkraft.no

 

Statnett:

Pressevakt, tlf: 23 90 40 00