Dette var det tredje møtet Auke Lont hadde med leverandørene etter de tragiske dødsulykkene hos leverandører på Statnetts anlegg for omtrent et år siden.

– Vi har nå hatt totalt tre møter med de store leverandørene. Møtene har vært preget av åpenhet og ønsker om å kunne bli bedre sammen. Mange har bidratt med sine erfaringer, som er verdifullt for oss og har gitt konkrete resultater som vi skal arbeide videre med for å realisere, sier Auke Lont.

I juni 2016 vedtok Statnetts styre en omfattende handlingsplan for helse, miljø og sikkert. Planen innebærer blant annet en konsolidering av prosjektporteføljen og en tydeligere tilstedeværelse i utbyggingsprosjektene. Å styrke HMS-kulturen er et annet viktig satsingsområde. Statnett er godt i gang med det interne Sikker-programmet, og mer enn 1 650 ansatte og samarbeidspartnere har allerede vært gjennom oppstartsamlingene som fokuserer på kulturbygging. Neste steg på veien blir å følge opp at de verktøyene og retningslinjene som har blitt utarbeidet, blir implementert. Handlingsplanen skal bidra til tryggere arbeidsdager for alle som er på jobb for Statnett.

I tillegg til det interne arbeidet som ble satt i gang i 2016 blir også erfaringer som er delt i møtene med leverandørene viktige bidrag videre. Møteserien som har vært med de største leverandørene det siste året avsluttes med dette tredje møtet. Auke Lont ønsker også i framtiden å jobbe tett med leverandørene våre, men da vil møtene bli for de leverandørene vi til enhver tid har et samarbeid med.

– Veien videre blir et årlig møte, og i tillegg til å holde fokus på HMS-arbeidet skal vi også åpne for en god dialog om andre relevante saker som styrker samarbeidet, avslutter Auke Lont.

Les referat fra møtet her (PDF)