- Solstormer kan forårsake likestrøm i kraftledninger (se faktaboks), samt forstyrre kommunikasjon som benyttes til drift av kraftnettet, sier forsker Atle Pedersen i SINTEF Energi.

Noe av det som er spesielt med solstormer, og som gjør det viktig å være forberedt, er at de rammer store geografiske områder samtidig. I 1989 slo en kraftig solstorm ut kraftsystemet i Quebec i Canada, og i 2003 mørkla en solstorm nordvestre USA, med store økonomiske konsekvenser. I vårt samfunn som er så avhengig av teknologi og infrastruktur, kan solstormer få store konsekvenser.

- Enkelte transformatorer kan som følge av slike strømmer gi uønskede effekter. Disse kan føre til stabilitetsproblemer, som videre kan føre til at en mister strømforsyning over store områder. I verste fall kan solstormer også påføre varig skade på utstyr, og dermed risiko for langvarig strømbrudd, sier Pedersen.

Ønsker et større kompetansemiljø

- Man venter vel egentlig på at noe "stort" vil skje, sier Trond Magne Ohnstad i Statnett.

Han har interessert seg i solstormer siden slutten av nittitallet, og ønsket å finne ut om de er en reell trussel for kraftforsyningen. I starten leste Ohnstad seg opp i internasjonale artikler og rapporter, og i 1999 satte Statnett opp måleutstyr på en transformator og registrerte geomagnetisk indusert strøm (GIC). Siden 2003 har målingene blitt utvidet til flere steder.

- Jeg ønsker å bygge et større kompetansemiljø på tema i Norge, og derfor har vi sammen med SINTEF og NTNU satt i gang med en forstudie på solstormer, forteller Ohnstad i Statnett.

- Statnett er i gang med et historisk investeringsløft i kraftnettet. Det norske kraftsystemet er i dag ikke spesielt sårbart for solstormer, og det er viktig å opprettholde kompetansen på solstormer slik at vi også i årene som kommer bygger et robust nett, sier Ohnstad.

Forbereder seg mot ekstremromvær

European Space Agency jobber med å utvikle et varselssystem for romvær. I USA presenterte Det hvite hus i oktober 2015 en strategisk plan for også å forberede seg mot ekstremromvær.

I 2013 ble Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen utgitt med to bestemmelser om å forebygge hendelser forårsaket av solstormer. Den ene bestemmelsen dreier seg om å unngå forstyrrelser i tidsangivelsen fra GPS. Den andre handler om å beskytte transformatorer.

- I de senere år har oppmerksomheten rundt mulige problemer og skader på grunn av solstormer vært økende. NVE har tatt tak i dette, sier Helge Ulsberg, sjefingeniør i NVE.

- NVE følger opp blant annet med deltagelse i dette prosjektet, og ser frem til forskningsresultater som kan brukes av norsk kraftforsyning, og for at NVE kan gi god veiledning om tiltak som kan iverksettes ved et varsel om solstorm, sier Ulsberg i NVE.

Vil finne kostnadseffektive løsninger

- Vi vet mye om hvordan kraftsystemet blir påvirket av GIC, og vi har lagt opp design av transformatorer slik at de er mindre sårbare, sier Ohnstad fra Statnett.

Atle Pedersen i SINTEF Energi forteller at SINTEF og NTNU har lang erfaring med å løse lignende utfordringer i kraftsystemet.

- Vi ønsker å vurdere risikoen og hva som er de mest nødvendige og kostnadseffektive tiltakene. Når solstormen er varslet, hvordan skal man forberede seg best mulig? Dette skal vi forsøke å finne ut av i prosjektet, avslutter Pedersen.

Forprosjekt er finansiert av Statnett, NVE og Statkraft. Prosjektleder er Atle Pedersen i SINTEF Energi, NTNU er forskningspartner i prosjektet. 30. og 31. mai møtte prosjektet europeisk transformatorindustri og europeisk sentralnetteiere til en workshop i Oslo. SINTEF skal presentere internasjonal status for GIC på sentrale strømnett og transformatorer.