– Dette er stort. Oppdraget for Statnett har gjort det mulig å jobbe med HMS på en proff måte gjennom aktiv involvering og samarbeid, sa administrerende direktør i Risa AS Trond Tvedt da han mottok prisen.

 

Sikkerprisen er Statnetts HMS-pris. Den kan gis både til interne i Statnett og til leverandører. Formålet med prisen er å rette søkelyset på og anerkjenne gode prestasjoner på områder som helse og arbeidsmiljø, klima, sikkerhet og HMS-beredskap.

 

 

Gjør hverandre gode

HMS-sjef i Statnett Jan Roald Bjørkli forteller at kriteriene for å få Sikkerprisen er høye, og at Risa AS innfrir på en rekke områder.

 

– Risa har kontinuerlig jobbet målbevisst og dedikert for å forbedre sine HMS-rutiner. De har stor åpenhet internt i selskapet og har det styrende prinsippet at de skal gjøre hverandre gode. De har også fokusert på god kommunikasjon med de som blir berørt av deres byggearbeider, noe de har fått ros for både i lokale medier og av Statens vegvesen, sier Bjørkli.

 

Dette ble også presisert av konserndirektør i Statnett Håkon Borgen da han delte ut prisen.

 

 

Innsats for sine lærlinger

Risa har siden det ble stiftet i 1948 opplevd få ulykker, og aldri dødsulykker. Men sommeren 2015 skjedde det noe som rystet selskapet. En lærling skadet seg alvorlig på jobb.

 

– Denne hendelsen styrket Risas HMS-arbeid ytterligere. Selskapet jobbet svært godt med å forhindre flere ulykker og la til rette for at den skadde lærlingen skulle komme tilbake i arbeid hos dem, forteller Jan Roald Bjørkli.

 

På eget initiativ har Risa også opprettet et senter der lærlinger kan trene på arbeidsoppgaver, kvalitetssikring og bruk av maskiner i virkeligheten og i simulatorer.

 

 

Statnett styrker sitt HMS-arbeid

Statnett opplevde våren 2016 to tragiske dødsulykker hos to entreprenører i utbyggingsprosjekter. Dette identifiserte flere forbedringsbehov på HMS-siden, og en omfattende HMS-handlingsplan ble igangsatt og vedtatt av Statnetts styre.

 

Statnetts konsernssjef Auke Lont har i etterkant av ulykkene hatt møter med leverandørselskapene for å følge opp HMS-arbeidet. Samarbeidet under disse møtene skal tas med inn i Statnetts HMS-handlingsplan.

 

– Dette arbeidet er begynnelsen på et langt og varig arbeid for å sikre at alle som er på jobb for Statnett skal komme trygt hjem, både i dag og i fremtiden. Da skal våre verdier og vår sikkerhetskultur sitte i ryggmargen hos alle, både i Statnett og selskapene vi jobber med, sa Auke Lont under leverandørmøtet i september