Du som student er vår fremtidige fagekspertise. Nå ønsker vi dine innspill til hvordan vi kan ta i bruk IKT på nye, smarte måter.

 

Hva er oppgaven?

Statnett har som oppgave å sørge for at hovedveiene i strømnettet fungerer. Vi planlegger og gjennomfører utbygging, drift og vedlikehold slik at strømmen kommer fram både nå og i fremtiden. Smarte IKT-løsninger er viktig i dette arbeidet. Vi er på jakt etter ideer som vi kan forske på og utvikle videre. Du skal komme med forslag til hvordan vi kan ta i bruk IKT på nye måter. 

 

Vil du delta i konkurransen, og vil vite mer? Send epost til fou@statnett.no

 

En ny app eller et nytt system

I denne studentkonkurransen ser vi etter ideer og forslag til IKT-løsninger som kan forbedre måten vi bygger, vedlikeholder eller styrer strømnettet vårt. Kanskje har du ideen til en applikasjon som avdekker feil før de fører til strømbrudd? Et system som gjør det mer effektivt å planlegge traseer for nye kraftledninger? En kode som sikrer at data i systemet vårt overføres, analyseres og utnyttes raskt og trygt?

Send inn ditt forslag innen 15. mars.