Dommen innebærer at kommunene plikter å tilbakebetale for mye innbetalt eiendomsskatt. Ved ny taksering av nettanleggene skal det ved verdsettelsen legges til grunn at verdireduksjonen av nettanleggene skjer jevnt over nettanleggets antatte levetid. Statnett krevde ikke saksomkostningene erstattet. Dommen er enstemmig.

 

-Det er Statnetts kunder som betaler eiendomsskatten og det er viktig for Statnett at eiendomsskatten fastsettes riktig. Det har vært anvendt ulike prinsipper for fastsettelse av eiendomsskatten og enkelte taksatorer har benyttet takseringsmetoder som har ledet til svært høy eiendomsskatt. Det er derfor viktig for Statnett å få en rettslig avklaring rundt disse prinsippene, sier konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett.

 

Hundhammer håper at saken med dette har funnet sin løsning og at det kan etableres en enhetlig verdsettelsespraksis for nettanlegg fra og med 2017. 

 

De tre berørte kommunene er Hjelmeland, Evje og Hornnes og Hol. 

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Henrik Glette på 932 33 010