24 190 megawattimer (MWh), eller ca. 24 millioner kilowattimer, tilsvarer forbruket til 24 millioner 1000-watts panelovner i en time.

Forrige forbrukstopp er tre år gammel, fra timen mellom klokken 8 og 9 den 23. januar i 2013. I den timen var forbruket 24 180 megawattimer (MWh). -I Norge er det vanlig bruke strøm til å varme opp rom, og forbruket går derfor naturlig opp når temperaturen går ned. I tillegg har prisene på strøm nå i en lang periode vært forholdsvis lave, slik at store og små forbrukere bruker strøm fremfor andre alternativ de kan ha, sier Rue.

Selv om forbruket er høyt, er den samlede produksjonen fra norske kraftverk enda høyere. Høyeste norske kraftproduksjon var den 6. januar, da det i løpet av en time ble produsert 26 766 MWh. –Også i dag har det jevnt over blitt produsert mer strøm enn det har blitt brukt i Norge. I timen med forbruksrekord i dag, ble det produsert 26 158 MWh. Den delen av kraftproduksjonen som ikke blir brukt i Norge, blir brukt i landene omkring oss. –Det er forholdsvis mye vann "på lager" i norske vannmagasiner, slik at kraftprodusentene har mulighet for å ha en jevnt høy kraftproduksjon, sier Rue.

Strømnettet har ikke problemer med å håndtere det store forbruket. –Samtidig har vi ikke all verden med reserver dersom det skulle oppstå feil i ledningsnettet eller i kraftverk. Dette varierer i ulike områder i landet, og vi ser at de nordligste fylkene sammen med Stavanger-området er spesielt sårbare dersom det skulle oppstå feil, påpeker Rue. -Her følger vi derfor spesielt nøye med nå, og vi skal bygge ut ledningsnettet for å sikre strømforsyningen på lengre sikt.

 

Her finner du oversikt over forbruk og produksjon