-Vi har arbeidet med å stabilisere og forbedre avregningssystemet siden vi i juni 2016 kunngjorde at prosjektet var forsinket. Den oppdaterte prosjektplanen gjør det mulig å lansere et produkt med alle de nødvendige funksjonalitetene og som er i stand til å levere en god balanseavregning for alle involverte, sier Minnakaisa Ahonen, som leder prosjektet.

 

Systemutvikleren Unicorn Systems har forpliktet seg til den oppdaterte framdriftsplanen og til å levere et system som fungerer fullt ut ved lanseringen.

 

De finske, svenske og norske systemansvarlige nettselskapene Fingrid, Svenska Kraftnät og Statnett har besluttet å etablere et system for en felles nordisk balanseavregning i det nordiske kraftmarkedet. For å gjennomføre dette, har selskapene etablert det felles eide selskapet eSett Oy, basert i Finland.

 

For more information, kontakt:

 

Minnakaisa Ahonen, CEO eSett +358 50 542 5427

Henrik Glette, kommunikasjonssjef Statnett 932 33 010