-I den sterke vinden som vi opplevde i går kveld, kan de ulike linene som en høyspentledning er satt sammen av, bli blåst mot hverandre. Da blir det en kortslutning, og ledningen kobler seg automatisk ut, forklarer direktør for Statnetts driftsområde nord, Alf Olaussen. -Dermed var det på noen ledninger som går i værutsatte områder gjentatte kortvarige feil.

 

I løpet av natten har Statnett hatt kortere og lengre feil på sine ledninger på Møre og i Sogn og Fjordane. I Sogn og Fjordane var ledningen mellom Moskog og Høyanger koblet ut fra i går kveld til i dag tidlig.

 

-Vi har hatt en 30-talls personer i beredskap for å kunne reparere feil på våre ledninger og i våre transformatorstasjoner så fort som mulig, og vi har også hatt ekstra bemanning på våre sentraler og i andre funksjoner for å kunne gjenopprette strømforsyningen så raskt som mulig. I forkant av uværet la vi også til rette driften av strømnettet, slik at feilene som kunne oppstå skulle få minst mulig følger, sier Olaussen.