Foredragene under Nasjonalt kraftsystemmøte ble holdt både av Statnetts egne representanter og av representanter for kraftbransjen og andre instanser. Blant temaene som ble tatt opp på møtet var rammene for nettutvikling de nærmeste årene, analyse av markedet frem mot 2040, hovedpunkter fra den europeiske nettutviklingsplanen (TYNDP) og hvilke alternativer som finnes til mer nett.