Utfallet fikk konsekvenser for forbruket på Sunnmøre. Etter en befaring av kraftledningen antar Statnett at årsaken til strømbruddet skyldes ising på linen. Statnett beklager ulempene utfallet har medført.