Rapportene er utarbeidet for Statnett av henholdsvis Metier, som har gransket ulykken som skjedde i området Tonstad-Feda, nær Flekkefjord i Vest-Agder, og Lloyds, som har gransket ulykken som skjedde i Hemnes kommune i Nordland.

Fallulykke Flekkefjord
Den ene dødsulykken skjedde 15. april i området Tonstad-Feda, hvor et arbeidslag jobbet med å strekke liner i mastene. Arbeidet ble utført for Statnett av den kroatiske entreprenøren Dalekovod, og det var en av deres medarbeidere som omkom. Granskningen viser brudd på sikkerhetsinstruksen, men angir ikke hvorfor instruksene ikke ble fulgt. Også politiets rapport dokumenterer at montøren som omkom var uten foreskrevet sikring da han falt fra masten.

Ulykke linevogn Hemnes
Den andre ulykken skjedde 2. mai da et arbeidslag på fire var i arbeid for å montere avstandsholdere på kraftledningen Namsos-Nedre Røssåga. Tre montører arbeidet fra hver sin linevogn da en av vognene kom i ukontrollert bevegelse etter forsering av en avstandsholder. Montøren i vognen døde som følge av skadene han ble påført under hendelsen, etter at han var hentet ned på bakken og gitt livreddende førstehjelp. Avdøde var kroatisk statsborger og jobbet for Powerline, en underleverandør av entreprenøren Nettpartner. Lloyds granskning viser mulige brudd på instruks for bruk av vogna, men konkluderer ikke entydig med om dette var avgjørende for ulykken. Politiet har ikke ferdigstilt sin etterforskning av ulykken.

Ledelsen i Statnett ser svært alvorlig på at slike hendelser inntreffer i våre utbyggingsprosjekter og vil gjennomgå alle prosedyrer i alle ledd for å finne forbedringspunkter som kan bidra til å oppfylle vår nullvisjon i forhold til uønskede hendelser på operasjoner hvor Statnett er byggherre.

Kontakt i Statnett
Kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson, mob. 971 71 310


Lloyds granskning Spenningsoppgradering Midt-Norge 
Metiers granskning Vestre korridor