- Beslutningen har tre hovedbegrunnelser, sier konserndirektør Elisabeth V. Vardheim i Statnett. Prosjektet bidrar for det første til å realisere vindkraftutbyggingen i Trøndelag, for det andre forbedrer vi strømforsyningen i hele regionen og ikke minst gir Namsos-Surna økt kapasitet i strømnettet mellom nord og sør i Norge, forklarer Vardheim.

 

Statnett vil starte utbyggingsarbeidet for begge delstrekningene i mai og de skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2019.

 

- Vi har jobbet lenge med prosjektet, og vi er glad for at vi nå passerer denne milepælen. Beslutningen vil bidra til å bedre strømforsyning og til oppfyllelse av nasjonale fornybarmål, samtidig som det vil gi store økonomiske ringvirkninger i Midt-Norge, sier Vardheim.

 

I løpet vinteren har Statnett lyst ut kontrakter i entreprenørmarkedet og flere av kontraktene er på plass.

 

- Det er særlig hyggelig å se at flere av de kontraktene som frem til nå er tildelt har gått til lokale og regionale entreprenører. Dette viser at Midt-Norge har et konkurransedyktig næringsliv, og vi er glad for å kunne bidra til å øke sysselsettingen, uttaler Vardheim.

 

En av to kontrakter for skogrydding, to av seks kontrakter på vei- og baseplasser og en kontrakt på vei- og grunnarbeid for våre nye transformatorstasjoner har så langt gått til regionale aktører. Til sammen utgjør disse kontraktene ca. 140-150 millioner. Erfaringsmessig vil 15-25 % av våre investeringer legges igjen lokalt.

 

Statnetts estimerte investering er på 3,4-3,7 milliarder kroner i prosjektet for strekningene Namsos-Åfjord og Surna-Snilldal.

 

Samlet for de to delstrekningene skal det bygges 500 master fordelt på ca 180 km med kraftledning og fire nye transformatorstasjoner.

 

Siste del av totalprosjektet Namsos-Surna, det vil si strekningen mellom Åfjord og Snilldal, skal senest stå ferdig i løpet 2028

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson på mob. 971 71 310

{Faktaboks}