Prosjektpartnerne Statnett og National Grid markerte mandag 15. februar at byggingen av verdens lengste undersjøiske strømkabel er i gang. I sin tale under markeringen fortalte visepresident Maroš Šefčovič at prosjektet som har fått navnet North Sea Link (NSL) var et viktig steg i retning av å styrke det regionale energisamarbeidet.

 

- Jeg har flere ganger sagt at energiunionen ikke slutter ved EUs grenser. Utviklingen av et energisystem på tvers av Nordsjøen, med utgangspunkt i at de to energimarkedene utfyller hverandre, er et flott eksempel på hva energiunionen kan innebære. EU-kommisjonen er innstilt på å sikre fremdrift i dette ambisiøse prosjektet, fastlo Šefčovič.

 

Prosjektet har en samlet investeringskostnad på 1,5-2 milliarder euro, og anleggsarbeidet startet i fjor i Kvilldal i Suldal kommune i Rogaland. Arbeid på den britiske siden skal begynne i Blyth i Northumberland, nær Newcastle, senere i år.

Strømkabelen vil være den første direkte forbindelsen mellom de to landenes kraftsystemer. Tre hovedleverandører ble tildelt kontrakter i fjor. Prysmian og Nexans skal levere to parallelle kabler som legges i den 720 kilometer lange traséen, mens ABB skal bygge de to strømretterstasjonene der kabelen knyttes til strømnettet.

 

- Vi er veldig stolte over å være med på dette banebrytende prosjektet. Vi skal bygge verdens lengste undersjøiske strømkabel, og dette vil legge til rette for overgang til et bærekraftig europeisk energisystem, samt hjelpe oss med få utnyttet våre fornybare naturressurser mer effektivt i flere tiår fremover, sa Auke Lont, konsernsjef i Statnett.

 

John Pettigrew, konsernsjef i National Grid, sa dette under sin tale:
- North Sea Link er et glimrende eksempel på hva sammenkobling kan bety både for det europeiske energimarkedet og våre land. Mellomlandsforbindelser kan styrke forsyningssikkerheten, stimulere til konkurranse mellom markeder og sikre at energien vi bruker har lavere CO2-avtrykk.

 

North Sea Link har vært utpekt som et av EU-kommisjonens prosjekter av felles interesse (Projects of Common Interest - PCIs) fordi forbindelsen vil bidra til et integrert kraftmarked. Dette har resultert i en bevilgning på 31 millioner euro i støtte for studier i forprosjekteringsfasen.


Mellomlandsforbindelsen består av en 720 km lang høyspent likestrømkabel (HVDC) og blir verdens lengste undersjøiske kabel av sitt slag. I dag er det NorNed, strømkabelen mellom Norge og Nederland, som er den lengste. Prosjektet innebærer også en kortere strekning med jordkabel og en HVDC strømretterstasjon skal bygges i hver ende av forbindelsen. Kabelen skal etter planen settes i drift i 2021.

 

Mer informasjon om North Sea Link finner du her.

 

Her finner du talen Šefčovič holdt (på engelsk)

 

Kontaktperson:
Christer Gilje
Kommunikasjonssjef
Tel: 95 23 71 28
E-post: christer.gilje@statnett.no