Statnetts økonomiske resultater er i samsvar med rapporteringen for fjerde kvartal 2015. Et godt resultat for året, i tillegg til en god finansiell stilling, bidrar til å sikre realisering av Statnetts utviklingsplaner.

 

Investeringene i 2015 ligger på nivå med de to foregående årene, rundt 6 milliarder kroner. Dette reflekterer at Statnett har god fremdrift i utbyggingen og er godt i gang med utviklingen av neste generasjon kraftsystem.

 

I 2015 fattet Statnett flere store investeringsbeslutninger, blant annet for mellomlandsforbindelser til Tyskland og England, samt oppgradering av Vestre korridor.  Det er god fremdrift på våre prosjekter under bygging, og deler av prosjektene Ørskog – Sogndal og Ofoten – Balsfjord er satt i drift.

 

System- og anleggsdriften har generelt vært stabil, til tross for at høy prosjektaktivitet har medført behov for utkoblinger, og at enkelte ekstremværsituasjoner har medført utfall. I de fleste tilfeller ble utfall raskt koblet inn igjen. Kraftsituasjonen var stabil gjennom hele året.

 

Etter flere år med en positiv utvikling i fraværsskader, viste konsernets resultater en utflating av H1-verdi i 2015. Utviklingen viser at antall hendelser har økt, men alvorlighetsgraden har gått ned.


Med et høyt aktivitetsnivå er det spesielt viktig å håndtere risiko og arbeide målrettet med kontinuerlig forbedring og økt effektivitet. Statnett har et omfattende effektivitetsprogram, hvor resultater så langt viser at vi ligger godt an til å nå målet om 15% økt effektivitet fra 2013 til 2018.


Statnett har planer om å investere 40-55 milliarder kroner i ny nettkapasitet de kommende fem årene. Dette inkluderer mellomlandsforbindelser til Tyskland og England som vil bidra til økt verdiskaping for samfunnet. I løpet av de nærmeste årene forventes Statnett å overta de resterende 15 prosent av sentralnettet, noe som vil medføre økt oppgaveomfang for konsernet.

 

Les årsrapport 2015 her

 

 


Kontaktperson i Statnett:

Kristian Marstrand Pladsen,
kommunikasjonsdirektør
Telefon: +47 975 86 688