Statnett har gjennomført en større anskaffelse innen IKT, for utvikling, vedlikehold samt opsjon på drift av Elhub. Anskaffelsen har pågått siden april 2014 og har hatt stor oppmerksomhet fra leverandørene. Statnett har kunnet forholde seg til gode tilbud fra en internasjonal leverandørindustri.

-Det er med glede vi nå kan kunngjøre at Accenture er den foretrukne totalleverandør for oppbygging og vedlikehold av Elhub, sier konserndirektør for IKT, Peer Olav Østli.  Løsningen baserer seg på underleveranser fra Siemens, Omnetric og Oracle – en totalitet av teknologi og kompetanse som gir tillit, tillegger Østli.

 

Elhub skal hver dag motta og prosessere mer enn 70 millioner verdier fra alle landets kraftselskaper og deres strømmålere. Videre skal den prosessere alle leverandørbytter og kundeendringer i kraftmarkedet. Løsningen utnytter avansert teknologi for høy ytelse og sikkerhet.

 

Signering av kontrakten er planlagt til slutten av mars, betinget av formell sluttføring av anskaffelsesprosessen, samt godkjennelse i Statnetts styre.

 

Statnett er etter hvert en betydelig IKT-bedrift, og IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem. 

 

{Bilde}

Med etablering av Elhub står Statnett i spissen for et teknologisk løft som vil heve kvalitet og effektivitet for alle kraft- og nettselskaper, sier Tor B. Heiberg, Prosjektdirektør for Elhub-prosjektet i Statnett.  -Elhub vil legge til rette for smarte tjenester som vil bidra til å øke nytteverdien av AMS, samt forbedre forsyningssikkerheten i fremtiden, legger Heiberg til.

  

 

Om Elhub
Statnett har fått i oppdrag av NVE å etablere Elhub. Bakgrunnen for dette var at NVE i 2011 vedtok at alle sluttkunder skal få installert AMS-måler, såkalte smarte strømmålere innen 2019. Elhub er navnet på den norske datahuben for måleverdier i kraftmarkedet og etableres for å støtte fremtidens krav til måling og distribusjon av måleverdier i det norske kraftmarkedet. Elhub skal være den offisielle kilden til måleverdiene som skal danne grunnlag for fakturering av sluttkunder.
Les mer på www.elhub.no

 

Kontaktperson i Statnett:
Kommunikasjonssjef Berit Erdal: 90 10 98 84