Saken er oppdatert søndag 8. februar.

På grunn av kraftig vind falt sentralnettsforbindelsen mellom Tonstad i Sirdal og Lyse falt ut lørdag. Sammen med feil i det lokale nettet førte dette til at en rekke strømkunder i Sirdal mistet strømmen.

Det kan ta noe tid fra ledningene i sentralnettet er i drift til alle forbrukerne har sin strømforsyning tilbake.

Statnett beklager ulempene strømbruddet har medført.