- Dette er en viktig avgjørelse for Sogn og Fjordane og hele Midt-Norge. Vi kan nå fortsette arbeidet i Myklebustdalen med å sikre at Midt-Norge får en bedre strømforsyning og legge til rette for alle fornybarprosjektene som står på vent i Sogn og Fjordane og Sunnmøre, sier konserndirektør i Statnett Elisabeth V. Vardheim.

 

- Det at vi har fått tilgang til Sørdalen gjør at vi nå reelt kan vurdere hvilke muligheter vi har til å ferdigstille hele prosjektet i 2016, slik som opprinnelig forutsatt og til tross for forsinkelsen i Myklebustdalen, forklarer Vardheim. Vardheim påpeker at prosjektets fremdrift er kritisk og ikke tåler nye forsinkelser som følge av mye dårlig vær eller nye stanser som følge av nye rettsavgjørelser. - Vår ambisjon er likevel å kunne sette ledningen i drift i året som kommer, sier Vardheim.

 

Arbeidet på Ørskog-Sogndal-prosjektet ble stanset i juli 2014, på grunn av en kjennelse i Gulating lagmannsrett om at Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak på trasévalget gjennom Myklebustdalen i Bremanger kommune ble fattet på feilaktig faktisk grunnlag og at Statnetts tiltredelsesrett til eiendommene ikke var gyldig. Olje- og energidepartementet opprettholdt sitt vedtak om å legge trasé og transformatorstasjonstomt gjennom Myklebustdalen i september 2014, etter å ha gjennomført en høringsprosess og gjennomgang av vedtaket fra desember 2011.