Arbeidet i Myklebustdalen utføres i forbindelse med byggingen av ny kraftledning mellom Ørskog og Sogndal. 

 

- Dette er en viktig avgjørelse for Sogn og Fjordane og hele Midt-Norge. Vi kan nå fortsette arbeidet i Myklebustdalen med å sikre at Midt-Norge får en bedre strømforsyning og legge til rette for alle fornybarprosjektene som står på vent i Sogn og Fjordane, sier konserndirektør i Statnett Elisabeth V. Vardheim.

Fjordane tingrett har ikke behandlet spørsmålet om tilgang til Sørdalen, en del av Myklebustdalen, som Statnett fremdeles ikke har tilgang til.

- Vi vil nå be retten om å heve beslutningen om å gi grunneiernes klage oppsettende virkning for arealene i Sørdalen, slik at vi kan starte arbeidet med å bygge ferdig de syv mastepunktene som gjenstår. Under forutsetning av at vi får tilgang til Sørdalen, så mener vi det er realistisk å ha hele prosjektet ferdig i løpet av 2016 som planlagt, avslutter Vardheim.