En markedstest som Statnetts finansielle rådgiver Pareto har utført, viser at det kan være tilstrekkelig kommersiell interesse til å gjennomføre et fiberprosjekt, i første omgang til Storbritannia. Flere av interessentene har pekt på den tekniske og kommersielle risikoen som er knyttet til å integrere fiber i de planlagte utenlandskablene.  Avklaringer med leverandørene har dessuten vist at det vil gi betydelig risiko for forsinkelse å kombinere legging av fiber med de pågående strømkabelprosjektene til Tyskland og Storbritannia. Statnett har derfor, i samråd med sine partnere, lagt bort planene om integrert fiberløsning. I stedet vil Statnett gå videre med planer om et frittstående fiberprosjekt.

 

- Vi har hele tiden sagt at det å legge fiber kombinert med strømkabel ville bli krevende, og vi ser nå at det ikke er mulig å gjennomføre uten betydelig risiko for både strømkablene og et integrert fiberprosjekt. Denne risikoen unngår vi i stor grad i et frittstående fiberprosjekt. Derfor vil vi gå videre med fiber, men altså med et nytt konsept, sier konserndirektør Håkon Borgen.

 

Inviterer til samarbeid om fiber

I september viste en rapport fra konsulentselskapet Nexia at et fiberprosjekt knyttet til strømkablene vil være teknisk krevende og at potensielle frittstående fiberkabler har mindre risiko og er mer attraktive. Dette er nå bekreftet av den gjennomførte markedstesten og avklaringer med leverandørene av strømkablene.

 

Statnett vil nå invitere aktuelle investorer til dialog for å se på muligheter for realisering av fiber uavhengig av strømkablene. - Det er et sterkt ønske om et fiberprosjekt fra flere, og vi har gjennom våre undersøkelser fått god oversikt over mulige samarbeidspartnere. Vi vil derfor invitere interesserte parter til å delta i finansiering og utvikling av dette konseptet. Om det er interesse vil Statnett kunne bidra med teknisk kompetanse og finansiering, basert på kommunikasjonsbehovene vi har i forbindelse med strømkablene, sier Håkon Borgen.

 

På denne bakgrunnen vil Statnett snarest etablere en gruppe potensielle investorer som sammen med Statnett ønsker å gå videre med et frittstående fiberprosjekt. Ut fra interessen som er meldt, vil man i første omgang se nærmere på en fiberkabel til Storbritannia.

 

- Hvilke konkrete løsninger som er mulig, er noe som vil bli avdekket i samtale med aktørene som ønsker fiberkabel. Statnett kan ikke løfte et slikt prosjekt alene, men ønsker gjennom vårt initiativ å bidra til å gjøre det mulig å gjennomføre, avslutter Håkon Borgen.

 


Kontaktperson i Statnett:

Christer Gilje

Kommunikasjonssjef

Mobil: (+47) 95 23 71 28

Epost: christer.gilje@statnett.no