Befolkningsvekst i de store byene, behov for opprusting av gamle anlegg, økt fornybar energiproduksjon og vekst i industrien er blant de viktigste årsakene til at Statnett er på vei inn en periode med et historisk høyt investeringsnivå. Statnett er også i gang med å bygge to mellomlandsforbindelser til Tyskland og Storbritannia som vil bidra til økt verdiskaping og økt andel fornybar energi i Norge og resten av Europa.

 

- Forrige gang vi rustet opp infrastrukturen vår i like stor skala var da vi bygde ut tungindustrien og vannkraften i Norge. Nå moderniserer vi kraftsystemet på nytt for å legge til rette for tryggere strømforsyning, mer fornybar energi og flere arbeidsplasser, sier Håkon Borgen, konserndirektør for Teknologi og utvikling i Statnett.

 

Selskapet vil de neste fem årene investere mellom 40-55 mrd. kroner i strømnettet, mens anslaget for de påfølgende fem årene ligger på 10–15 milliarder. Det innebærer at anslått investeringsnivå for planlagte prosjekter i kommende tiårsperiode ligger om lag på samme nivå som i den forrige nettutviklingsplanen.

 

Utover de prosjektene som Statnett planlegger, kan også flere kjente men usikre behov utløse ytterligere nettinvesteringer i den kommende tiårsperioden. Dette gjelder særlig behov som adresseres i konseptvalgutredningene om nettbehovet til Nyhamna, økt kraftforbruk på Haugalandet og videre nettutvikling i nord.

 

 

Positiv kostnadsutvikling

Statnett er i gang med det varslede investeringsløftet og har de siste årene gjennomført flere store nettprosjekter. Borgen forteller at Statnett nå begynner å høste gevinstene av et langsiktig arbeid for å utvikle flere leverandører internasjonalt og regionalt.

 

- Vi begynner nå å se resultater av vårt arbeid for å øke kapasiteten i leverandørmarkedet i form av økt konkurranse og lavere kostnader. Oppgradering av Vestre korridor er et godt eksempel på dette. Gode tilbud fra leverandører, kombinert med kostnadsbesparende teknologivalg, gav oss nylig mulighet til å nedjustere prosjektets kostnadsestimat fra 8-10 mrd. kroner til 7,1-8,5 mrd. kroner.

 

Utbyggingsprosjekter over hele landet gjør at hensyn til sikkerhet og miljø står øverst på agendaen til Statnett.

 

- Vi jobber systematisk for å bli bedre. Fra 2013 til nå har vi halvert antall skader hos oss og våre leverandører, og vi jobber hardt hver eneste dag for at Statnett skal være en ledende aktør innen helse, miljø og sikkerhet, sier Borgen.

 

 

Raskere utbyggingsplaner i nord

Statnett har for første gang sendt Nettutviklingsplanen på en ekstern høringsrunde før den ble ferdigstilt, og over 50 aktører kom med innspill. Siden planen ble lagt ut på høring i april 2015 har Statnett blant annet besluttet å endre fremdriftsplanen for den nye kraftledningen mellom Balsfjord og Skaidi, og å gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger for prosjekter som er under konsesjonsbehandling mer tilgjengelig.

 

- Mange av innspillene som vi har fått har blitt ivaretatt, men vi klarer ikke å imøtekomme alle. Jeg mener likevel at samtlige innspill har bidratt til å vise oss hvordan vi kan bli bedre, og at høringsrunden har ført til et bedre sluttresultat, sier Bente Monica Haaland, konserndirektør for Strategi og kommunikasjon i Statnett.

 

Last ned Nettutviklingsplan 2015 her.

 

Les flere artikler om Nettutviklingsplan 2015.

 

Kontaktperson i Statnett:

Martha Hagerup Nilson

Kommunikasjonssjef

Telefon: +47 971 71 310