Statnett har signert kontrakt med Implenia Norge om grunnarbeid og tunnelarbeid i Suldal i Rogaland, der likestrømskabelen NSN Link skal knyttes til det norske sentralnettet. Kontrakten omfatter blant annet grave- og sprengningsarbeider, tunneldrift, bygging av kaier, rassikring, opparbeidelse av tomt for strømretteranlegg og etablering av veier for prosjektet. Arbeidet skal gjennomføres i området fra ilandføring av kabel i Hylsfjorden til strømretteranlegget i Kvilldal. Etter planen vil arbeidet komme i gang i september i år.

 

- Denne signeringen markerer at vi er klare for å starte opp arbeidet på norsk side for verdens største kabelprosjekt. Vi er glade for å ha Implenia Norge med oss på laget, og har høye forventninger til at de bidrar til effektiv og god gjennomføring av prosjektet, med helse, miljø og sikkerhet som absolutt første prioritet, sier prosjektdirektør Thor Anders Nummedal.

 

NSN Link blir med sine 720 kilometer verdens lengste undersjøiske strømkabel. Mellomlandsforbindelsen blir den første direkte koblingen mellom de to landenes kraftmarkeder, og bidrar til gode klimaløsninger ved å legge til rette for produksjon og bruk av fornybar energi på begge sider, samtidig som den styrker forsyningssikkerheten og bidrar til verdiskaping.

 

Implenia Norge er en del av det sveitsiske konsernet Implenia.
NSN Link eies av Statnett og det britiske nettselskapet National Grid, som begge har en andel på 50 prosent. Mellomlandsforbindelsen vil ha en kapasitet på 1 400 MW og skal gå mellom Kvilldal i Rogaland og Blyth i Storbritannia. Total investeringskostnad for prosjektet vil være på 1,5-2 milliarder Euro. Kabelen skal etter planen settes i drift i 2021.

 

Kontaktperson i Statnett:

Kristian Pladsen
Kommunikasjonsdirektør
Telefon: +47 97 58 66 88
Epost: kristian.pladsen@statnett.no